05 TQ2 402.JPG 05 TQ2 393.JPG
幾年前難得有機會住到鼎鼎有名的曼谷的文華東方酒店Bankok Mandarin Oriental Hotel..

雷克斯 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()